Видео са промоције

Трајање 33 минута

Радовањци од Винче до Ресаве

Књига РАДОВАЊЦИ је настала, пре свега, од идеје да се сакупе бројни Милосављевићи (као део већег породичног стабла), сретну, упознају и млађима оставе у аманет да знају ко су, одакле су и куда иду. У првом тренутку, непознаница прошлости и бројчаност данашње фамилије овог, али и других презимена, што по мушкој, што по женској линији, онемогућавала је да се и приближно сагледа докле ће ићи истраживања и нашта ће се све наићи.

И опет љубав

За приче се лако може констатовати да су превасходно никле из живота, писане питко, лако и ненаметљиво, реалистичним стилом, блиско такозваној стварносној прози, више него коректно израженим артизмом, у трећем али и у првом лицу, уз повремене и успеле монологе и дијалоге, и говоре, највећим делом, заправо о љубави (објављено је и неколико прича другачијих инспиративних постулата али опет везаних за завичај, доживљено и љубав) и тиме вуку радозналог читаоца да их чита скоро без даха, са уживањем, па треба очекивати да ће наићи на леп пријем – како код књижевне критике, свакако и код најшире читалачке публике….

Видео са промоције

Трајање 40 минута

Песме су, такође, никле из живота, комуникативне, лаке и читљиве, помало „преверовске“, али и украшене академском рефлексијом и духовношћу тако да су иманентне (можда мало софистицираније), претходним прозним записима. Реч је о самој есенцији спознаје живота и љубави, окренутој пролазности, али и вечности, светлости, али и тами, дану, али и ноћи…

Видео са промоције

Трајање 38 минута

Кад мисли навиру (1 и 2)

За порекло настанка афоризма као кратке форме требало би ми мало више простора, али ћу ја овде само напоменути да кратка прича по дужини (с)личи афоризму, али и радијској вести. У сва три случаја треба направити целину са што мање речи, а да остави утисак, саопшти све и буде памтљива. Из све три форме, наравно, свако може да развије причу до „романа“, а да ни једна не буде као она друга.

Бајо Џаковић – монографија

Па, ко је био Бајо Џаковић?
Тек када неко оде с оне стране дуге, почнемо да постављамо многа питања и тек тада видимо да су одговори у исто време и једноставни и сложени. Поготово када је о Бају реч. Неки дан после Његовог одласка написао сам за „Нови пут” да је отишао новинар, песник и прозни писац. Али, такође, и да је отишао Човек. Још један од најбољих. Икада. Јер, био је велики друг и пријатељ. Велики до неба…

Видео са промоције

Трајање ???? минута