Радовањци од Винче до Ресаве

ISBN 978-86-82379-63-8

Књига РАДОВАЊЦИ је настала, пре свега, од идеје да се сакупе бројни Милосављевићи (као део већег породичног стабла), сретну, упознају и млађима оставе у аманет да знају ко су, одакле су и куда иду. У првом тренутку, непознаница прошлости и бројчаност данашње фамилије овог, али и других презимена, што по мушкој, што по женској линији, онемогућавала је да се и приближно сагледа докле ће ићи истраживања и нашта ће се све наићи.

И опет љубав

ISBN 978-86-7624-059-3

За приче се лако може констатовати да су превасходно никле из живота, писане питко, лако и ненаметљиво, реалистичним стилом, блиско такозваној стварносној прози, више него коректно израженим артизмом, у трећем али и у првом лицу, уз повремене и успеле монологе и дијалоге, и говоре, највећим делом, заправо о љубави (објављено је и неколико прича другачијих инспиративних постулата али опет везаних за завичај, доживљено и љубав) и тиме вуку радозналог читаоца да их чита скоро без даха, са уживањем, па треба очекивати да ће наићи на леп пријем – како код књижевне критике, свакако и код најшире читалачке публике…
Песме су, такође, никле из живота, комуникативне, лаке и читљиве, помало „преверовске“, али и украшене академском рефлексијом и духовношћу тако да су иманентне (можда мало софистицираније), претходним прозним записима. Реч је о самој есенцији спознаје живота и љубави, окренутој пролазности, али и вечности, светлости, али и тами, дану, али и ноћи…

Кад мисли навиру – И на јави и у сну

ISBN 978-86-7624-060-9

За порекло настанка афоризма као кратке форме требало би ми мало више простора, али ћу ја овде само напоменути да кратка прича по дужини (с)личи афоризму, али и радијској вести. У сва три случаја треба направити целину са што мање речи, а да остави утисак, саопшти све и буде памтљива. Из све три форме, наравно, свако може да развије причу до „романа“, а да ни једна не буде као она друга.

Мојих других 20 година

ISBN 978-86-7624-062-3

Када сам 1990. године отишао из српског и југословенског новинарства, пре свега радијског, нисам одлучио да престанем да пишем, већ да бележим живот око себе онако како се догађаји намећу. Распад државе, велике државе у којој сам рођен, и живот у иностранству наметали су теме …
Избором текстова за ову књигу имао сам намеру да овековечим догађаје и време али и да оставим, на једном месту, записе тренутака. Форме су различите: есеји, репортаже, коментари, осврти, приче… До границе између књижевности и блиских новинарских жанрова, а и преко ње…

Кад мисли навиру – у две књиге

ISBN 978-86-7056-404-6

У животном и стваралачком искуству нашег Аутора ромори непресушни извор, те ће се он заувек држати поруке неумрлог Бранка Миљковића:
„Узмите шаку свежег пепела или било чега што је прошло и видећете да је то још увек ватра или да то може бити.”
А сада, придружимо пламен радости читања прошлим и будућим војницима најплеменитије армије – љубитеља и стваралаца књижевности.

Београд, априла 2019.
Александар Аврамовић

Монографија Бајо Џаковић

ISBN 978-86-81156-03-2

Тек када неко оде с оне стране дуге, почнемо да постављамо многа питања и тек тада видимо да су одговори у исто време и једноставни и сложени. Поготово када је о Бају реч. Неки дан после Његовог одласка написао сам за „Нови пут” да је отишао новинар, песник и прозни писац. Али, такође, и да је отишао Човек. Још један од најбољих. Икада. Јер, био је велики друг и пријатељ. Велики до неба.

Кад мисли навиру III – И на јави и у сну

ISBN 978-86-6365-085-5

Тек када неко оде с оне стране дуге, почнемо да постављамо многа питања и тек тада видимо да су одговори у исто време и једноставни и сложени. Поготово када је о Бају реч. Неки дан после Његовог одласка написао сам за „Нови пут” да је отишао новинар, песник и прозни писац. Али, такође, и да је отишао Човек. Још један од најбољих. Икада. Јер, био је велики друг и пријатељ. Велики до неба.