Настанку породичне књиге претходи, обично, идеја да се нешто отргне од заборава и наследницима оставе трагови постојања.

ИНТРИГЕ И ЗАГОНЕТНОСТИ ПРОШЛОСТИ

Књига РАДОВАЊЦИ је настала, пре свега, од идеје да се сакупе бројни Милосављевићи (као део већег породичног стабла), сретну, упознају и млађима оставе у аманет да знају ко су, одакле су и куда иду.

У првом тренутку, непознаница прошлости и бројчаност данашње фамилије овог, али и других презимена, што по мушкој, што по женској линији, онемогућавала је да се и приближно сагледа докле ће ићи истраживања и нашта ће се све наићи.

2 Comments

  1. cool 22/06/2022 at 10:34 - Reply

    Proba komentara knjige

  2. cool 22/06/2022 at 10:36 - Reply

    Komentar proba

Leave A Comment